Categoria: webdesign

Client: Asociatia Administratorilor Independenti
Sectiuni: php, Mysql, javascript
Info: Promovam guvernanta corporativa pentru excelenta în afaceri.
Site: Asociatia Administratorilor Independenti

Pentru o creștere vizibila a eficientei companiilor romanesti, Asociatia Administratorilor Independenți isi propune o abordare ce vizeaza aplicarea de practici, politici si procese pentru o dezvoltare rapida si eficienta a creșterii standardelor profesionale ale tuturor membrilor din consiliile de administratie.
Având în spate un bagaj amplu de experiența în guvernanta corporativa, Asociatia contribuie la o mai buna protejare a intereselor actionarilor precum si la o creștere a valorii companiilor.
Obiectivele Asociatiei au în vedere creșterea performanței consiliilor de administrație prin prezența Administratorilor Independenți, imbunătățirea nivelului profesional al administratorilor precum si diseminarea bunelor practici în mediul de afaceri din România.
Ce reprezinta guvernanta corporativa?
Guvernanta corporativa este un set de reguli si principii  cu un puternic impact asupra conducerii, administrării și controlului unei companii. Unele din consecintele aplicarii acestor principi sunt o mai buna  corectitudine si transparenta  la nivel de companie, asumarea responsabilitatii,  motivarea managementului si cresterea valorii companiei.

Guvernanta corporativă reprezinta o pre-condiţie precum si un element crucial in dezvoltarea sustenabilă si cresterea profitabilitatii societăţilor, atat a celor deţinute de stat cat si a celor private.

Promovam guvernanta corporativa pentru excelenta în afaceri